Barczewo jest pierwszym miastem na trasie wiodącej z Olsztyna w kierunku Wielkich Jezior Mazurskich. Okolice Barczewa to lasy, jeziora, rzeki a nade wszystko malownicze warmińskie krajobrazy. Każdy kto udaje się w tym kierunku, powinien zatrzymać się w naszym mieście. Niektórzy nazywają Barczewo "Małą Wenecją Północy".

Można bowiem doliczyć się tu czternastu mostów nad przepływającymi przez miasto rzekami.
W Barczewie urodził się wybitny polski kompozytor Feliks Nowowiejski, autor m. in. melodii "Roty" do słów Marii Konopnickiej. W 1961r. w odbudowanym domu rodzinnym Nowowiejskiego urządzone zostało muzeum biograficzne, a w ścianach domu wmurowano pamiątkową tablicę.

Ziemia barczewska zaliczana jest do strefy nie skażonej ekologicznie, a do tego przyczyniła się również zakończona budowa kolektora ściekowego. Umożliwił on równocześnie dalszą rozbudowę miasta i miejscowości leżących na jego trasie.
Barczewo otoczone jest pięknymi lasami, jeziorami. Takie miejscowości jak: Zalesie,
Dadaj, Mokiny, Tumiany, Kromerowo, Bogdany, Kierzbuń, Wójtowo i Kierźliny znane są nie tylko w kraju.
Stosunkowo duża ilość obiektów rekreacyjno-wypoczynkowych w okolicach Barczewa świadczy bez wątpienia o wysokich walorach turystycznych tej ziemi.

Zapraszamy do jej odwiedzania!.
Główną strategią rozwoju miasta i gminy Barczewo jest dalsza promocja turystyki, rozwój budownictwa mieszkaniowego i przedsiębiorczości poprzez nowe inwestycje oraz pomoc w powstawaniu małych i średnich firm, co przyczyni się do zmniejszenia panującego bezrobocia.

(MW) / fot. By Mamaedka - Own work, CC BY 3.0 / wikimedia commons