Zamek powstał w XIV wieku na zlecenie biskupa Jana II Styprocka. Zaczęto go wznosić w 1364 roku – wtedy gdy Barczewo otrzymało prawa miejskie. Budowano go przez kilkanaście lat w północno-wschodniej części miasta, wzdłuż murów obronnych. Po raz pierwszy został zniszczony podczas wojny głodowej w 1414 r.

Szybko go jednak odbudowano. W czasie wojny trzynastoletniej trafił w ręce powstańców ze Związku Pruskiego. W 1455 r. Krzyżacy pod dowództwem Jerzego von Schliebena przejęli warownię i pozostawali w niej do 1466 roku. Pod koniec XVI wieku zamek spłonął. Ale znów prędko go odbudowano i zaczął służyć kapitule warmińskiej. Aż do rozbioru był siedzibą biskupów. Niestety, po pożarze, który wybuchł w 1798 r., zamek doznał tak dużych zniszczeń, że częściowo go rozebrano. W latach 1826-1832 w najlepiej zachowanym skrzydle mieszkalnym powstała szkoła ewangelicka.

Dziś, choć pierwotnie zbudowany zamek już nie istnieje, śladów dawnej warowni biskupiej można szukać w przebudowanym budynku w centrum miasta przy ulicy Nowowiejskiego 9. Odnajdziemy tam ślady dawnego gotyckiego muru oraz sklepionych piwnic.

(MW / fot. By ZeroJeden - Praca własna, CC BY-SA 3.0 pl)